Zwolnienia z kas fiskalnych – co zmieni nowe Rozporządzenie MF?

Nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień

Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad różnymi przepisami, które są związane z rejestrowaniem obrotu za pomocą kas fiskalnych. Jednym z takich aktów prawnych jest nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania wspomnianych urządzeń. Niedawno na stronach RCL pojawił się projekt wspomnianych przepisów. Co więcej, wiadomo już, że zmodyfikowane regulacje mają zacząć obowiązywać na początku 2019 roku.

Kto musi rejestrować obrót na kasie?

Dlaczego nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy obsługują klientów indywidualnych, m.in. osoby fizyczne, muszą korzystać z kas fiskalnych? Takie obowiązek wynika przecież z ustawy o podatku od towarów i usług… Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma jednak odrębne Rozporządzenie Ministra Finansów, które szczegółowo reguluje konieczność stosowania kas rejestrujących. Ostatnie przepisy w tej sprawie weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Teraz jednak MF pracuje nad kolejną wersją Rozporządzenia. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu nowego aktu prawnego, zmiany mają pomóc w jeszcze skuteczniejszym ściąganiu należnych podatków.

Brak zwolnień przedmiotowych dla niektórych grup

W dużym uproszczeniu można napisać, że projekt nowych przepisów jest powieleniem dotychczasowych regulacji prawnych. Do istotnych zmian doszło jednak w załączniku do Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. To właśnie tam umieszczany jest wykaz działalności gospodarczych, które nie muszą korzystać z urządzeń fiskalnych – nawet przy obsłudze osób fizycznych oraz po przekroczeniu rocznego limitu obrotu. Z tego załącznika zniknęły zwolnienia przedmiotowe dla 4 rodzajów działalności, m.in. transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta oraz usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Obliczanie rocznego limitu obrotu

W projekcie Rozporządzenia MF znajdziemy też niezmienione zasady sposobu obliczania rocznego limitu obrotu. Jak wiadomo, po przekroczeniu takiej kwoty część podatników musi zainstalować kasę i zacząć wydawać paragony fiskalne. Roczny limit obrotu wynosi 20 000 zł, ale przy jego obliczaniu trzeba koniecznie uwzględnić liczbę dni prowadzenia handlu w danym roku obrachunkowym. Natomiast omawiana kwota dotyczy wyłącznie tych podmiotów, które rozpoczną obsługę klientów 1 stycznia. W każdym innym przypadku limit obrotu będzie proporcjonalnie niższy. Natomiast po jego przekroczeniu kasę trzeba zainstalować najpóźniej po upływie 2 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym doszło do przekroczenia limitu.

One Comment on “Zwolnienia z kas fiskalnych – co zmieni nowe Rozporządzenie MF?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż zadanie: *