Kasy fiskalne online i ulga za ich wdrożenie – co trzeba wiedzieć?

Jak otrzymać ulgę za kasę online?

Ustawowa ulga za kasę fiskalną zmieniła się w maju 2019 roku. I nie chodziło wtedy wcale o wyższą bądź niszą kwotę refundacji, bo tego akurat nie zmodyfikowano. Ulga za kasę fiskalną nadal wynosi do 90% wartości urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. W maju 2019 roku wprowadzono jednak zasadę, zgodnie z którą refundowany jest wyłącznie konkretny rodzaj technologii sprzedaży. Przedsiębiorca może odzyskać część wydatku jedynie wtedy, gdy wdroży kasę fiskalną online. A rodzaj urządzenia nie jest też jedynym kryterium…

Kiedy można otrzymać refundację za urządzenie rejestrujące?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, refundację części wydatku na technologię sprzedaży można uzyskać w przypadku wdrożenia w firmie kasy fiskalnej online (lub, rzecz jasna, drukarki). Co jednak bardzo ważne, musi to być równocześnie pierwsze urządzenie rejestrujące w danej działalności gospodarczej. Ponadto, aby skorzystać z ulgi, należy nie tylko zainstalować kasę fiskalną online, ale także zacząć z niej korzystać.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieje wyjątek od reguły dotyczącej pierwszego urządzenia rejestrującego w firmie. Dotyczy on sytuacji, w której podatnik został zobligowany do wcześniej wymiany dotychczasowej technologii sprzedaży na kasę fiskalną online, gdyż reprezentuje konkretną branżę, np. kosmetyczną lub prawniczą. Wówczas również przysługuje ustawowa ulga, wynosząca do 90% wydatku na kolejne urządzenie w firmie, jednak nie więcej niż 700 zł. Kasę online trzeba jednak wtedy koniecznie zainstalować i zacząć wykorzystywać przed ostatecznym terminem wymiany urządzenia.

Ulga za kasę fiskalną – co konkretnie należy zrobić?

Ogólnie rzecz ujmując, sposoby skorzystania z ulgi za kasę fiskalną online są dwa. Wynika to z tego, że refundacja przysługuje zarówno podatnikom VAT, jak i podmiotom zwolnionym ze wspomnianej daniny. W przypadku pierwszej grupy sprawa jest raczej stosunkowo prosta. „Watowiec” może odliczyć odpowiednią kwotę ulgi w deklaracji podatkowej VAT – składanej za okres, w którym zaczął korzystać z kasy fiskalnej online (lub ewentualnie za któryś z późniejszych okresów).

Nietrudno zgadnąć, że przedsiębiorca zwolniony z VAT nie będzie miał możliwości stworzenia i przesłania wspomnianej deklaracji. Dlatego też w jego sytuacji przepisy wymagają złożenia odpowiedniego wniosku do właściwego Urzędu Skarbowego. I dopiero na podstawie takiego pisma US przyzna ulgę za kasę fiskalną online (do 25. dnia kolejnego miesiąca). Warto też dodać, że refundacja części wydatku na urządzenie rejestrujące zostanie wówczas „wypłacona” w formie przelewu na konto wskazane przez przedsiębiorcę w złożonym wcześniej wniosku.

One Comment on “Kasy fiskalne online i ulga za ich wdrożenie – co trzeba wiedzieć?

  1. o tyle fajnie ze osoby zobligowane do wczesniejszego wdrozenia kas online moga znow skorzystac z ustawowej ulgi 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż zadanie: *